VERBANDLEER

Verbandleer en kleine ongevallen
Het Oranje Kruis heeft besloten om modulair onderwijs te geven.
Dit heeft als voordeel dat u uit specifieke aanvullende onderdelen kunt kiezen die het meest voor u geschikte zijn.

De module verbandleer is een module waarin aangegeven wordt hoe eerste hulp te verlenen bij verwondingen en kleine letsels. Verschillende verbanden komen aan bod, zoals dekverband, doekverband, drukverband, etc.

Naturlijk wordt tijdens de herhalingslessen ook dieper op deze stof ingegaan.


Cursusduur
De cursusduur is 5 uur

De cursus start bij minimum 6 personen.
het maximum aantal per groep is 12 personen.

Certificaat
Na afronding van de cursus ontvangen de cursisten een deelname certificaat.
Deze cursus geeft recht op een officieel deelcertificaat, mits men in het bezit is van het diploma Eerste Hulp.
inschrijfformulier
Cursus voorwaarden