BHV-plan

Wat is een BHV-plan?

In een BHV plan wordt schriftelijk vastgelegd hoe en op welke manier de bedrijfshulpverlening binnen een organisatie georganiseerd is.

 

Is een BHV-plan een verplichting?

Het BHV-plan is een verplichting vanuit de ARBO wet. Het BHV-plan moet up-to-date zijn, wanneer u een beheerder benoemt voor het BHV plan, kan deze jaarlijks de gegevens in het BHV plan controleren en wijzigingen door (laten) voeren.

 

Wat wordt er in het BHV-plan opgenomen?

Basisgegevens bedrijf
BHV-organisatie
BHV materialen
Procedures personeel
Ontruimings- en veiligheidsplattegronden
Instructiekaart
Oefenen
Verzamelplaatsen
Ontruiming

 

Hoe gaat het opstellen van een BHV-plan in zijn werk?

  1. VCO verstrekt u na opdracht een inventarisatieformulier, hierop vult u alle gevraagde gegevens in. Het kan zijn dat er nog aanvullende gegevens nodig zijn. Deze antwoorden vragen wij u dan te verstrekken.
  2. Na het verwerken van deze gegevens zal een medewerker van VCO een inventarisatieronde maken om de plattegronden te controleren.
  3. Het concept BHV-plan is klaar en zal naar u gezonden worden om te controleren, eventuele
  4. veranderingen kunt u dan aangeven en zullen wij verwerken in uw BHV-plan.
  5. Het BHV-plan wordt bij u opgeleverd en u zal een korte uitleg krijgen over het BHV-plan en hoe u ermee kan werken.

 

Een BHV-plan opstellen  is maatwerk. Wij maken graag met u een afspraak om uw mogelijkheden te bespreken. Neemt u hiervoor contact met ons op.