Ontruiming

Waarom een ontruimingsoefening?

Wanneer u regelmatig een ontruimingsoefening houdt, dan weet iedereen binnen uw bedrijf wat hij of zij in geval van een brand of noodsituatie moet doen. De kans op ongevallen en calamiteiten neemt hierdoor flink af. Bovendien bent u als werkgever verantwoordelijk voor het evacueren van personen (werknemers en derden) die zich tijdens een calamiteit in uw bedrijf en op uw bedrijfsterrein bevinden.  Zoals het staat beschreven in de ARBO—wet.

Door regelmatig een ontruimingsoefening te organiseren en te houden kunt u controleren of uw BHV organisatie en uw ontruimingsplan  goed functioneren.

Voor het organiseren van een oefening staat in de wet geen concrete termijn genoemd. Een goede vuistregel (zoals ook de Inspectie SZW die hanteert) is dat men minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening organiseert.

 

Op welke manieren kunt u een ontruiming oefenen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een ontruiming te oefenen, dit is afhankelijk van uw wensen en omstandigheden. Dit kan via;

  • Table-top oefening
  • Een aangekondigde ontruimingsoefening
  • Een onaangekondigde ontruimingsoefening
  • Complexe ontruimingsoefening

 

Veiligheids Centrum Oosterhout begeleidt en ondersteunt u bij de ontruimingsoefening. Het doel is dat;

  • Het ontruimingsplan en procedures getoetst worden.
  • De BHV– ers in de praktijk oefenen en zij vertrouwd raken met hun BHV taken.
  • Medewerkers en bezoekers van uw organisatie weten hoe zij het pand veilig en snel kunne verlaten.

 

Hoe wordt de ontruimingsoefening voorbereid en uitgevoerd?

VCO zal de enscenering verzorgen voor het gekozen scenario. Dit kan bijvoorbeeld een gaslek zijn of brand. Indien gewenst kan een LOTUS (acteur) worden ingezet, deze kan realistische ziektebeelden nabootsen en verwondingen grimeren.  Tijdens de oefening zal de oefenleider beoordelen hoe het optreden van de BHV –ers en overig personeel is verlopen. Na de oefening is er een korte evaluatie met het BHV team en zal er een verslag worden opgesteld. Hiermee kunt u aantonen dat u aan de wettelijke verplichting hebt voldaan.

 

Wilt u een ontruimingsoefening organiseren?

Omdat een ontruimingsoefening maatwerk is zal het voor elke organisatie anders zijn, neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden of vraag direct een offerte  aan.