✅  Gecertificeerde instructeurs

✅  7 dagen van te voren gratis annuleren

✅  Gevestigd in Oosterhout

Cursus Preventiemedewerker ARBO

Een preventiemedewerker is een medewerker die is aangesteld door de werkgever en deze bijstaat op het gebied van preventie en bescherming. De preventiemedewerker, ook wel de ‘deskundige ondersteuning’, is de sleutelfiguur op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO) binnen bijna iedere organisatie. U bent verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben. Tot 25 medewerkers mag de eigenaar zelf ook als preventiemedewerker fungeren.

Locatie

De cursus Preventiemedewerker ARBO wordt georganiseerd in onze eigen oefen locatie in Oosterhout. 

Inhoud van de cursus Preventiemedewerker ARBO

Om de medewerker die belast is met deze rol beslagen ten ijs te laten komen, biedt Veiligheids Centrum Oosterhout hiervoor een praktijkgerichte cursus aan. Deze maatwerkcursus is gericht op uw eigen organisatie. Daarbij komen onder meer de volgende punten aan bod:

  • De taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker.
  • De positie en rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie.
  • Arbeidshygiënische strategie en de BHV-organisatie.
  • Taak risico analyse.
  • Werkplekinspectie en ongevallenanalyse en -registratie.

Na afloop van deze praktische cursus bent u onder meer in staat tot:

  • Het geven van (eenvoudige) oplossingen en adviezen.
  • Het geven van voorlichting op het gebied van arbeidsomstandigheden.
  • Het uitvoering geven aan het RI&e en plan van aanpak hiervan.
  • Het coördineren van de zorg voor de juiste arbeidsomstandigheden.
  • Het fungeren als sleutelfiguur tussen de inspectie SWZ, Arbodiensten en de OR.

Na afloop ontvangt u een officieel certificaat.

Voor wie is de cursus Preventiemedewerker bedoeld?

De cursus Preventiemedewerker ARBO is bestemd voor personen die als taak hebben de werkgever bij te staan op het gebied van de arbeidsomstandigheden..

Tijdsduur

Duur1 dag
Tijd08:30 uur – 16:30 uur (inclusief koffie/thee en lunch) en biedt veel afwisseling tussen theorie en praktijk.
VooropleidingGeen
LesmateriaalIncl. oefen en lesmateriaal
CertificaatDigitaal certificaat
Geldigheidsduur1 jaar
Prijs
€275,- excl. BTW

Meldt u direct aan voor de cursus Preventiemedewerker