Cursus informatie:

Preventie medewerker
  • Cursusduur: 1 dag
  • Cursustijden: 08:30 uur - 16:30 uur
  • Inclusief: oefen/lesmateriaal, lunch
  • Officieel certificaat: JA
vanaf € 275,00 excl. Btw
man-met-baardje-wijst-omhoog-3.jpg

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker, of ook wel de ‘deskundige ondersteuning’, is de sleutelfiguur op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid binnen bijna iedere organisatie. Om de medewerker die is belast met deze rol voldoende beslagen ten ijs te laten komen biedt Veiligheids Centrum Oosterhout deze praktijkgerichte cursus aan.

 

Cursusinhoud
Dag 1; locatie VCO

Wetgeving
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker
Positie & rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie
De Risico inventarisatie & plan van aanpak
De RI&e als centraal document
Arbeidshygiënische strategie & BHV organisatie

 

Dag 2; locatie cursist (optie)
Doornemen eigen RI&e
Doornemen eigen BHV-plan of BHV organisatie
Opzetten ven een toolbox / LMRA / TRA
Uitvoeren van een werkplek inspectie
Presenteren en adviseren

 

Na afloop van de cursus bent u in staat tot:

- het geven van (eenvoudige) oplossingen en het geven van adviezen;
- het geven van voorlichting m.b.t. de arbeidsomstandigheden;
- uitvoering geven aan de RI&e en plan van aanpak;
- coördineren in de zorg voor de arbeidsomstandigheden;
- sleutelfunctie tussen Inspectie SZW, Arbodiensten en OR/medezeggenschap.

 

De cursus wordt gegeven door een veiligheidskundige en BHV instructeur met ruim 30 jaar ervaring. Misstanden in de RI&e kunnen direct worden onderworpen aan een verder onderzoek mocht dit nodig zijn.

 

De cursus is inclusief bewijs van deelname, lesmateriaal, lunch, koffie/thee/frisdrank (op de locatie van VCO)