BHV Vlam
BRN Brandbeveiliging blusmiddelen

Levering & onderhoud blusmiddelen

Wij leveren en onderhouden uw blusmiddelen zoals brandslanghaspels, blustoestellen en het verzorgen van het jaarlijkse onderhoud aan de droge blusleidingen. Als eigenaar/gebruiker van een gebouw bent u verplicht aan te tonen dat deze middelen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden. Wij realiseren dit onderhoud op een juiste en gecertificeerde manier voor u. Wij zijn aangesloten bij REOB en dus kunt u rekenen op continue controle en gecontroleerde blusmiddelen.

Blusmiddelen

Wanneer de controle en het onderhouden van uw blusmiddelen gedaan wordt door een erkend REOB bedrijf, kunt u als eigenaar eenvoudig aantonen dat het in orde is. Als onderhoud niet door een van de circa 150 erkende REOB onderhoudsbedrijven wordt uitgevoerd, is het voor de eigenaar/gebruiker lastig aan te tonen dat de blusmiddelen adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd worden.

Om voor onze relaties en klanten dit onderhoud op een juiste gecertificeerde manier uit te voeren zijn wij aangesloten bij REOB Bij een erkend (gecertificeerd) REOB bedrijf is er sprake van een continue controle waardoor er blijvend vertrouwen kan zijn dat de monteurs het onderhoud volgens de voorschriften uitvoeren.

REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf

De Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen (REOB) omvat een aantal wettelijke eisen en dient ter verbetering van de kwaliteit van het onderhoud aan blusmiddelen. De erkening is gedeponeerd bij het Ministerie van Economische Zaken. De erkenning wordt beheerd door het CCV en wordt afgegeven door CIBV en het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

De regeling is opgesteld in overleg en in samenwerking met:

  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Scheepvaartinspectie)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken (Inspectie voor het Brandweerwezen)
  • Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer
  • Verzekeraars (TBBS)

De zekerheden van REOB

  • Wij worden jaarlijks beoordeeld door het CIBV
  • Het CIBV beoordeelt of wij de interne organisatie onder controle heeft dat het onderhoud altijd via de norm van het certificatieschema wordt uitgevoerd.
  • VCO zorgt dat de monteurs jaarlijks worden bijgeschoold in de nieuwste technieken en voorschriften.
  • Jaarlijks controleert het CIBV door middel van steekproeven het uitgevoerde onderhoudswerk.
  • Als het CIBV constateert dat ondanks het onderhoud aan bijvoorbeeld de blusmiddelen niet volgens de norm wordt uitgevoerd, dan moeten wij terstond maatregelen treffen om een en ander te verhelpen. Indien wij geen maatregelen treffen dan volgt schorsing en uiteindelijk intrekking van de certificatie. Door de perfecte samenwerking tussen Veiligheids Centrum Oosterhout en het CIBV kunnen wij de kwaliteit waarborgen en u de zorg verlenen die u van ons gewend bent.

Vastlegging in REOBtimaal

Alle controles hoe groot of klein van omvang worden vastgelegd in onze database REOBtimaal. Nadat alle controles uitgevoerd zijn door onze REOB erkende monteurs, worden deze digitaal vastgelegd. De zogenaamde werklijsten worden inclusief certificaat naar u als opdrachtgever verstuurd. Zo bent u verzekerd van goedgekeurde werkende blusapparatuur. Naast de blusapparatuur leggen wij in ons systeem ook droge stijgleidingen, BHV verbandkoffers en AED’s vast. Onze monteurs komen op locatie met een Ipad en staan online in verbinding met onze database. Snel, efficiënt en alles goed vastgelegd.

Hulp nodig?

blusmiddelen@veiligheidscentrum.com

0162 434 313

Controle wordt digitaal vastgelegd

U ontvangt de benodigde REOB werklijst en uw certificaat met hierop uw gekeurde blusmiddelen

Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder