BHV Vlam
BRN Brandbeveiliging ehbo trainingen
BRN Brandbeveiliging bhv trainingen
Brandprotectie
BRN Brandbeveiliging blusmiddelen

Arbeidsongevallen in Nederland: Een Overzicht van 2022

BHV bedrijfsongeval

In 2022 waren er meer dan 2.000 mensen betrokken bij een ernstig arbeidsongeval, waarbij helaas 40 mensen het leven lieten. Dit blijkt uit de jaarlijkse Arbeidsongevallen Monitor, gebaseerd op voltooide onderzoeken door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De sectoren met de meeste ongevallen zijn waterbedrijven en afvalbeheer, gevolgd door de bouw, landbouw, bosbouw, visserij en industrie.

Mannen zijn vaker betrokken bij een arbeidsongeval, vooral in de sectoren met de meeste ongevallen. Slechts één op de acht slachtoffers is een vrouw, met de meeste vrouwelijke slachtoffers in de zorg en horeca. Kleine bedrijven hebben vaker ongevallen dan grote bedrijven.

Leeftijd en Type Ongeval
Ongeveer een kwart van de slachtoffers is ouder dan 55 jaar, terwijl 13% jonger is dan 25 jaar. Een derde van de ongevallen resulteert in blijvend letsel. De meest voorkomende ongevallen zijn vallen en contact met arbeidsmiddelen, zoals machines, en voertuigongevallen.

Het rapport onderzoekt ook ongevallen met stagiairs, studenten en gevaarlijke stoffen. Hoewel er aanwijzingen waren dat stagiairs en studenten een groter risico op een arbeidsongeval hadden, bleek dit niet uit het onderzoek. Er zijn relatief minder ongevallen met stagiairs en studenten dan met (jonge) werknemers. Stagiairs, studenten en jonge, onervaren werknemers hebben echter wel vaker ongevallen waarbij ze in contact komen met een arbeidsmiddel, zoals een machine.

Ongevallen met Gevaarlijke Stoffen
De Arbeidsinspectie heeft ook de ongevallen met gevaarlijke stoffen onderzocht. Dit zijn stoffen die bij contact direct letsel kunnen veroorzaken. 35% van deze ongevallen vindt plaats in de industrie, maar ook de handel scoort hoog met 16%. Meer dan de helft van de slachtoffers krijgt brandwonden of bevriezingen, vaak veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal of vloeistoffen die vrijkomen bij grote industriële processen.

Meldingsplicht
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten arbeidsongevallen direct worden gemeld aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit geldt als het slachtoffer in het ziekenhuis wordt opgenomen, als er blijvend letsel is of als het slachtoffer overlijdt als gevolg van het ongeval. Ook moet de werkgever het ongeval direct melden zodra bekend is dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval.

De bevindingen uit de ‘Monitor arbeidsongevallen 2022’ worden door de Arbeidsinspectie gebruikt voor preventieve inspectieprojecten en de aanpak van arbeidsongevallen.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?