BHV Vlam
BRN Brandbeveiliging ehbo trainingen
BRN Brandbeveiliging bhv trainingen
Brandprotectie
BRN Brandbeveiliging blusmiddelen

De verplichting van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in Nederland

Risicomanagement-en-gedrag-564x423-c-default

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van elk bedrijf. De RI&E helpt om risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen voor een veilige en gezonde werkplek. Volgens de Arbowet is elk bedrijf in Nederland verplicht om een RI&E te hebben.

Wat is de RI&E?
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een document dat de risico’s in en rondom de werkplek in kaart brengt. Het helpt werkgevers om passende maatregelen te nemen om deze risico’s te minimaliseren. Hierbij hoort ook een ‘Plan van Aanpak’ om de geïdentificeerde risico’s aan te pakken. Denk aan risico’s zoals werkdruk, psychosociale arbeidsbelasting, de inrichting van de werkplek, brandgevaar en explosiegevaar.

Wettelijke Verplichting
Volgens Artikel 5 van de Arbowet moeten werkgevers een RI&E opstellen die specifiek is afgestemd op de werksituatie binnen hun bedrijf en de bijbehorende risico’s. Het plan van aanpak is een integraal onderdeel van de RI&E. Werkgevers moeten vastleggen wanneer en hoe de voorgestelde maatregelen worden ingevoerd. Bovendien moeten bedrijven met meer dan 25 medewerkers de concept-RI&E en het plan van aanpak laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundigen. Deze toetsing waarborgt dat de RI&E actueel, volledig en betrouwbaar is.

Visie van Verzekeringsmaatschappijen
Naast de wettelijke verplichting is de RI&E ook van belang voor verzekeringsmaatschappijen. Een goed uitgevoerde RI&E draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving, wat op zijn beurt het risico op arbeidsongevallen en schade vermindert. Verzekeringsmaatschappijen zien de RI&E dan ook als een waardevol instrument om preventief risico’s te beheersen en claims te minimaliseren. Het is niet alleen een verplicht document voor de Inspectie SZW, maar ook een investering in een gezonde werkomgeving.

Veiligheidscentrum Oosterhout
Bij Veiligheidscentrum Oosterhout begrijpen we het belang van een goede RI&E. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en onderhouden van een RI&E die aan alle eisen voldoet. Samen met u zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wilt u meer weten of een vrijblijvend gesprek aangaan? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0162 – 434 313 of stuur een e-mail naar info@veiligheidscentrum.com.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen?