Privacy

Algemene privacyverklaring Veiligheids Centrum Oosterhout

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Veiligheids Centrum Oosterhout, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Wij respecteren de privacy van onze klanten en dragen er zorg ervoor dat we zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke gegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?
Veiligheids Centrum Oosterhout heeft persoonsgegevens nodig voor bijvoorbeeld:

 • Het factureren van cursussen en leveringen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren
 • Voor het aanvragen van diploma’s
 • Om u uit te nodigen voor herhalingscursussen

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens vragen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat!

1. De persoonsgegevens die wij verwerken

Veiligheids Centrum Oosterhout verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, producten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN

2. Bewaartermijn

Veiligheids Centrum Oosterhout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

3. Delen met derden

Veiligheids Centrum Oosterhout zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veiligheids Centrum Oosterhout blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

4. Beveiliging

Veiligheids Centrum Oosterhout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

5. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om te vragen om  beperking van verwerking, vergetelheid, dataportabiliteit, niet blootgesteld te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, schadevergoeding en kunt u bezwaar maken tegen een verwerking.  U kunt hiervoor een afspraak met ons maken.  Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

6. Cookies bij website bezoek

Veiligheids Centrum Oosterhout gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Veiligheids Centrum Oosterhout kunt u contact opnemen met de mevr. Y. Hensen van Veiligheids Centrum Oosterhout, via telefoonnummer 0162-434313.

Veiligheids Centrum Oosterhout
Houtduifstraat 2A

4901 BP Oosterhout
0162 - 434313
info@veiligheidscentrum.com